Ir directamente al recurso

adn-dna: 196- La mitosi

La mitosi és el procés que reparteix equitativament el material cromosòmic entre les dues cèl·lules filles assegurant que la informació genètica es transmeti d'una generació a l'altra. Durant la interfase, en la fase S, es produeix la duplicació del DNA per poder incorporar a cada cèl·lula filla una còpia de la informació original.

Recurso educativo

Mensaje
Para:
Asunto: