Ir directamente al recurso

Nou Polis 2. Ciències socials, geografia i història

1. L'islam i Al-Andalus
2. L'Europa feudal
3. La ciutat medieval
4. Els orígens de Catalunya (segles VIII-XII)
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)
6. Orígens i expansió de la Corona de Castella
7. El naixement del món modern
8. La monarquia autoritària: els Reis Catòlics
9. Els descobriments geogràfics: l'imperi americà
10. L'imperi dels Àustries
11. L'Europa del Barroc
12. [...]

Este libro contiene:

 • 16 secuencias

 • 1247 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. L'islam i Al-Andalus

  L'islam, com el judaisme i el cristianisme, és una religió monoteísta, és a a dir, que creu en un Déu únic, Al·là. Segons els seus seguidors, va ser transmesa als éssers humans per mitjà d'un profeta anomenat Mahoma. La nova religió va començar a ser predicada per Mahoma a l'Aràbia del segle VII, d'on era originari. [...]

 • 2. L'Europa feudal

  A l'Edat Mitjana, a partir dels segles IX-X, a l'Europa occidental s'hi va formar un sistema polític, econòmic i social conegut com a feudalisme. El sistema feudal va tenir l'origen en el desmembrament de l'Imperi de Carlemany i en la situació d'inestabilitat provocada per les invasions de normands, musulmans i hongaresos. [...]

 • 3. La ciutat medieval

  Entre els segles XII i XIV, de resultes de les millores en l'agricultura i de l'augment de la població, a Europa es va iniciar un desenvolupament econòmic que va afavorir el renaixement de les ciutats i de la vida urbana. Les ciutats van passar a ser un centre de producció artesana i d'intercanvi de productes. S'hi va desenvolupar una burgesia pròspera (comerciants, artesans, banquers) que governava la ciutat. [...]

 • 4. Els orígens de Catalunya (segles VIII-XII)

  El territori actual de Catalunya va ser ocupat pels musulmans al començament del segle VIII, però cap al final del segle van ser expulsats pels reis francs d'una part del territori, que es va integrar en la Marca Hispànica. A aquesta zona, que coneixem com Catalunya Vella, s'hi van formar diversos comtats depenents del monarca carolingi, que es van declarar independents entre els segles IX i X. [...]

 • 5. Catalunya dins la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)

  La Corona d'Aragó va dur a terme una important expansió territorial durant el segle XIII i bona part del XIV: va conquerir les illes Balears i el regne de València, i va culminar amb èxit les expedicions militars que va fer a les illes de Sicília i Sardenya. Alhora, es van produir un important creixement demogràfic i una gran expansió agrícola. [...]

 • 6. Orígens i expansió de la Corona de Castella

  A la mateixa època en què es van crear als Pirineus els comtats catalans i aragonesos i el regne de Pamplona, a la Serralada Cantàbrica s'hi va formar el regne d'Astúries, que al cap de poc temps es va convertir en el regne de Lleó. Per defensar-se dels atacs musulmans, a la frontera oriental del regne s'hi va crear el comtat de Castella, una zona fortificada que amb el temps es va convertir en regne. [...]

 • 7. El naixement del món modern

  L'expansió econòmica dels segles XV i XVI va anar acompanyada del sorgiment d'una nova manera d’entendre el món: l'Humanisme. Els humanistes reivindicaven l'herència de l'Antiguitat grecoromana i van situar l'ésser humà en el centre de totes les seves reflexions. Un esperit crític renovat va impregnar el món de les creences: es va escampar una religiositat més personal i es criticaven la corrupció i els abusos de l'Església. [...]

 • 8. La monarquia autoritària: els Reis Catòlics

  La monarquia dels Reis Catòlics, Isabel i Ferran, va ser l'origen de l'Estat modern als regnes hispànics. Amb la unió matrimonial d'aquests dos monarques es van unir sota una mateixa Corona els dos estats més grans de la Península Ibèrica: el de Castella i el d'Aragó. Però aquesta unió no va comportar la creació d'un Estat unitari perquè es van mantenir vigents les lleis i les institucions de cada regne. [...]

 • 9. Els descobriments geogràfics: l'imperi americà

  A la darreria del segle XV, el progrés en la construcció de vaixells (caravel·les) i en les tècniques de navegació va permetre que els navegants europeus es llancessin al descobriment de noves rutes marítimes. [...]

 • 10. L'imperi dels Àustries

  Al començament del segle XVI Carles I, nét dels Reis Catòlics, va ocupar el tron de la monarquia hispànica i va instaurar la dinastia anomenada d'Habsburg o d'Àustria. Carles I i el seu fill Felip II van governar sobre un imperi immens format per les possessions europees i pels territoris americans incorporats a la Corona de Castella. [...]

 • 11. L'Europa del Barroc

  El segle XVII a Europa va ser una època de crisi i de transformacions econòmiques. Així, durant aquesta centúria es van produir crisis agràries i epidèmies que van dificultar el creixement de la població. Però, alhora, també es van desenvolupar el comerç marítim i la producció de manufactures, que van fer augmentar la influència i el poder de la burgesia. [...]

 • 12. Catalunya dins la monarquia hispànica (segles XVI i XVII)

  El matrimoni de Ferran d'Aragó amb Isabel de Castella va ser l'origen de la monarquia hispànica, que va heretar el seu nét Carles I l'any 1517, en què va ser proclamat rei de Castella i de la Corona d'Aragó. Des de llavors Catalunya va quedar vinculada al conjunt de territoris governats per la dinastia dels Àustria. [...]

 • 13. La població mundial

  La població és el conjunt de persones que habiten un territori, i la ciència que l'estudia és la demografia. [...]

 • 14. La població d'Espanya i de Catalunya

  Espanya és un país poc poblat en comparació amb altres països europeus. Malgrat això, durant el segle XX i fins al moment actual, la població espanyola ha experimentat un gran creixement. A la primeria del segle XX, la població d'Espanya no arribava als 19 milions d'habitants, mentre que actualment compta amb gairebé 47,2 milions de residents, 7,5 milions dels quals viuen a Catalunya. [...]

 • 15. La ciutat i el món urbà

  Les ciutats són llocs on es concentra la població i les seves activitats, i canvien amb el pas del temps. Actualment, la majoria de les ciutats centralitzen una sèrie de funcions urbanes i un gran nombre de serveis. El procés d'urbanització, al començament del segle XXI, afecta el conjunt del planeta, de manera que la població que viu a les ciutats ja és més nombrosa que la que viu al camp. [...]

 • 16. Les societats humanes

  Una de les característiques principals de les societats humanes al món d'avui és la notable diversitat que presenten. Aquesta diversitat té l'origen en factors de tipus històric, polític, econòmic, cultural, religiós i, fins i tot, lingüístic, que han fet que les regions del nostre planeta evolucionin i s'organitzin de maneres molt variades. [...]

Cursos y asignaturas

 • 13 años:
  • Historia
  • Geografía
 • 14 años:
  • Historia
  • Geografía

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: